HTML Color

HTML Color table

Color Name HEX Color
AliceBlue  #F0F8FF  
AntiqueWhite  #FAEBD7  
Aqua  #00FFFF  
Aquamarine  #7FFFD4  
Azure  #F0FFFF  
Beige  #F5F5DC  
Bisque  #FFE4C4  
Black  #000000  
BlanchedAlmond  #FFEBCD  
Blue  #0000FF  
BlueViolet  #8A2BE2  
Brown  #A52A2A  
BurlyWood  #DEB887  
CadetBlue  #5F9EA0  
Chartreuse  #7FFF00  
Chocolate  #D2691E  
Coral  #FF7F50  
CornflowerBlue  #6495ED  
Cornsilk  #FFF8DC  
Crimson  #DC143C  
Cyan  #00FFFF  
DarkBlue  #00008B  
DarkCyan  #008B8B  
DarkGoldenRod  #B8860B  
DarkGray  #A9A9A9  
DarkGreen  #006400  
DarkKhaki  #BDB76B  
DarkMagenta  #8B008B  
DarkOliveGreen  #556B2F  
Darkorange  #FF8C00  
DarkOrchid  #9932CC  
DarkRed  #8B0000  
DarkSalmon  #E9967A  
DarkSeaGreen  #8FBC8F  
DarkSlateBlue  #483D8B  
DarkSlateGray  #2F4F4F  
DarkTurquoise  #00CED1  
DarkViolet  #9400D3  
DeepPink  #FF1493  
DeepSkyBlue  #00BFFF  
DimGray  #696969  
DodgerBlue  #1E90FF  
FireBrick  #B22222  
FloralWhite  #FFFAF0  
ForestGreen  #228B22  
Fuchsia  #FF00FF  
Gainsboro  #DCDCDC  
GhostWhite  #F8F8FF  
Gold  #FFD700  
GoldenRod  #DAA520  
Gray  #808080  
Green  #008000  
GreenYellow  #ADFF2F  
HoneyDew  #F0FFF0  
HotPink  #FF69B4  
IndianRed   #CD5C5C  
Indigo   #4B0082  
Ivory  #FFFFF0  
Khaki  #F0E68C  
Lavender  #E6E6FA  
LavenderBlush  #FFF0F5  
LawnGreen  #7CFC00  
LemonChiffon  #FFFACD  
LightBlue  #ADD8E6  
LightCoral  #F08080  
LightCyan  #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2  
LightGrey  #D3D3D3  
LightGreen  #90EE90  
LightPink  #FFB6C1  
LightSalmon  #FFA07A  
LightSeaGreen  #20B2AA  
LightSkyBlue  #87CEFA  
LightSlateGray  #778899  
LightSteelBlue  #B0C4DE  
LightYellow  #FFFFE0  
Lime  #00FF00  
LimeGreen  #32CD32  
Linen  #FAF0E6  
Magenta  #FF00FF  
Maroon  #800000  
MediumAquaMarine  #66CDAA  
MediumBlue  #0000CD  
MediumOrchid  #BA55D3  
MediumPurple  #9370D8  
MediumSeaGreen  #3CB371  
MediumSlateBlue  #7B68EE  
MediumSpringGreen  #00FA9A  
MediumTurquoise  #48D1CC  
MediumVioletRed  #C71585  
MidnightBlue  #191970  
MintCream  #F5FFFA  
MistyRose  #FFE4E1  
Moccasin  #FFE4B5  
NavajoWhite  #FFDEAD  
Navy  #000080  
OldLace  #FDF5E6  
Olive  #808000  
OliveDrab  #6B8E23  
Orange  #FFA500  
OrangeRed  #FF4500  
Orchid  #DA70D6  
PaleGoldenRod  #EEE8AA  
PaleGreen  #98FB98  
PaleTurquoise  #AFEEEE  
PaleVioletRed  #D87093  
PapayaWhip  #FFEFD5  
PeachPuff  #FFDAB9  
Peru  #CD853F  
Pink  #FFC0CB  
Plum  #DDA0DD  
PowderBlue  #B0E0E6  
Purple  #800080  
Red  #FF0000  
RosyBrown  #BC8F8F  
RoyalBlue  #4169E1  
SaddleBrown  #8B4513  
Salmon  #FA8072  
SandyBrown  #F4A460  
SeaGreen  #2E8B57  
SeaShell  #FFF5EE  
Sienna  #A0522D  
Silver  #C0C0C0  
SkyBlue  #87CEEB  
SlateBlue  #6A5ACD  
SlateGray  #708090  
Snow  #FFFAFA  
SpringGreen  #00FF7F  
SteelBlue  #4682B4  
Tan  #D2B48C  
Teal  #008080  
Thistle  #D8BFD8  
Tomato  #FF6347  
Turquoise  #40E0D0  
Violet  #EE82EE  
Wheat  #F5DEB3  
White  #FFFFFF  
WhiteSmoke  #F5F5F5  
Yellow  #FFFF00  
YellowGreen  #9ACD32  

Note: The names above are not a part of the W3C web standard.

The W3C HTML and CSS standards have listed only 16 valid color names:
aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow.

If you want valid HTML or CSS use the HEX values instead.

Spandoek Sportfood

Banner Sportfood

sportfood.nl
Buy sportfood online.

Basis Informatie:

  • Sportfood
  • Jaar: 2009

Project Informatie:

  • Spandoek

CMS Systemen

WordPress

WordPress interface.Wordpress is in feite gestart als een Blog Management System. Toen het bloggen in opkomst was, kwam er steeds meer vraag naar een gemakkelijk systeem dat in enkele minuten op te zetten is. De interface van WordPress en het gemak waarmee dit systeem gebruikt kan worden sloeg in als een bom.

De populariteit is nog steeds stijgende sinds de start in 2003. Het systeem wordt tegenwoordig niet alleen voor blogs, maar ook voor andere websites gebruikt. De open structuur en de mogelijkheid om gemakkelijk plugins te installeren zorgen er voor dat er veel extra functionaliteit toegevoegd kan worden.

Veel grote bedrijven die een corporate blog opzetten twijfelen geen moment en gebruiken WordPress. Een korte speurtocht levert al snel deze grote namen op:

* Playstation – http://blog.us.playstation.com
* Yahoo – http://ycorpblog.com
* General Motors – http://blog.gmnext.com
* SouthWest Airlnes – http://www.blogsouthwest.com
* Flickr – http://blog.flickr.net/en
* CNN politics – http://politicalticker.blogs.cnn.com
* Rolling Stone – http://www.rollingstone.com/rockdaily

De websites die gemaakt kunnen worden met WordPress zijn betrekkelijk simpel van aard. Deze bestaan voornamelijk uit een homepage met aan de rechterkant een lijst met artikelen en een simpel menu. Ook is de ontwikkelingscurve betrekkelijk laag. WordPress heeft geen toeters en bellen die het CMS onoverzichtelijk maken. Dit is meteen ook de beperking van het systeem. WordPress is minder geschikt voor een corporate website met functionaliteiten als verschillende soorten content, het aanbieden van downloads of het beheren van formulieren. In dit geval bent u met Drupal of Joomla beter af.

* Te gebruiken voor: Blog websites of kleine sub-sites.
* Ontwikkelingstijd: Zeer kort.
* Gebruiksgemak: Zeer gemakkelijk. De beperkte functionaliteit zorgt voor overzicht.

Drupal

Drupal interface.Drupal is in Nederland nog niet doorgedrongen tot de massa, maar in Amerika, Engeland en Belgie” wel. Het systeem kenmerkt zich vooral door de vele mogelijkheden die standaard direct in het systeem aanwezig zijn. Een reden hiervoor is dat Drupal later gestart is dan Joomla en goed heeft kunnen kijken naar functionaliteiten die Joomla miste. Zo bezit Drupal de mogelijkheid om meerdere websites te genereren vanuit e’e’n CMS, ook wel Multi-CMS genoemd. Tevens heeft het systeem versiebeheer voor content. U kunt dus terug in de tijd om te kijken wat voor aanpassingen er zijn gedaan in het artikel. Het is dan ook mogelijk om eerdere versies van het artikel terug te zetten. Het grootste voordeel van Drupal zit in het rechten systeem voor gebruikers. U kunt labels hangen aan content en gebruikersgroepen aanmaken. Deze kunt u linken aan de labels, waarna u kunt aangeven wat deze groep met deze content wel en niet mag doen.

Klinkt fantastisch. Maar waarom is dan niet elke website gebaseerd op Drupal? Omdat elk voordeel zijn nadeel heeft. In dit geval biedt al deze functionaliteit u de nodige kopzorgen. Omdat u zoveel moet definie”ren kost het opzetten van een Drupal website veel tijd. Daarnaast is de interface even wennen voor beginners.

Drupal is ideaal voor een grote community website, een grootschalig intranet of een online magazine waarbij verschillende redactieleden tegelijkertijd aan de website werken.

Dit zijn een aantal grotere Drupal websites:

* Nike – http://nikemedia.com/beijing/en/athletes
* Fedex – http://news.fedex.com
* Pink – http://www.pinkspage.com
* Novell – http://www.novell.com/communities
* Amnesty International – http://www.amnesty.org

* Te gebruiken voor: Community websites of voor websites waar veel gebruikers met diverse rechten veel interactie hebben met de website.
* Ontwikkelingstijd: Zeer lang.
* Gebruiksgemak: Redelijk. De vele mogelijkheden zorgen voor een steile leercurve, eenmaal gewend aan de interface werkt het zeer prettig.

Joomla

Joomla interface.Eerst begonnen als Mambo in 2000 en later omgedoopt tot Joomla. Dit CMS loopt al een tijd mee en de nieuwste versie 1.5 zorgt voor nog meer mogelijkheden in de toekomst.

Er zijn een aantal zaken die erg goed zijn aan Joomla en deze hebben er dan ook mede voor gezorgd dat het het meest gebruikte CMS ter wereld is. Ten eerste oogt de interface zeer vriendelijk. Dit geeft de gebruiker de moed om door te klikken en het systeem te leren kennen. Een van de redenen waarom er zo weinig handleidingen te vinden zijn voor Joomla is omdat deze nagenoeg niet nodig zijn.

Naast dat Joomla prettig is voor gebruikers, is dat het ook voor ontwikkelaars. Joomla is een van de eerste systemen die ervoor zorgt dat het maken van grafische technische veranderingen aan het systeem gemakkelijk kan. Ook zorgt het ervoor dat praktisch iedere programmeur uitbreidingen voor het systeem kan programmeren.

Joomla heeft nog een ander groot voordeel. Het is inzetbaar voor kleine en grote websites. Een klein bedrijf kan relatief snel een Joomla website opzetten, hier een gratis tempate aan koppelen en de website vullen met content. Tegen de tijd dat het bedrijf groter wordt en de website meer onderdeel wordt van de marketing, kan er een op maat gemaakte template worden ontworpen of een koppeling worden gemaakt tussen het CRM van het bedrijf en de website.

Dit zijn een aantal grotere Joomla websites:

* Mitsubishi – http://www.mitsubishi.com.pl
* Al Gore – http://www.algore.org
* NS Hispeed – http://www.nshispeed.nl
* Vodafone – http://vodafone.is
* Porsche – http://www.porsche.com.br

* Te gebruiken voor: Corporatesites, portalsites en nieuws websites.
* Ontwikkelingstijd: Gemiddeld, afhankelijk van de functionaliteit en of er maatwerk verricht wordt.
* Gebruiksgemak: Gemakkelijk. Dit komt voornamelijk door de overzichtelijke interface.

Schutte

Flyer Schutte Expeditie

www.schutteexpeditie.nl

Basis Informatie:

  • Schutte
  • Jaar: 2009

Project Informatie:

  • Flyer design