MySQL query caching for ex. Magento

Login Plesk MySQL

On server with Parallels Plesk Panel versions 8.x, 9.x and above admin password is stored in file /etc/psa/.psa.shadow. Use the following command to get the password:

~# cat /etc/psa/.psa.shadow

Since version 10 admin password stored in file /etc/psa/.psa.shadow is encrypted. Use the following command to get admin password in plain text:

~# /usr/local/psa/bin/admin --show-password

Despite version of Parallels Plesk Panel you may use the following command to login to mysql with root privileges:

~# mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`

MySQL query caching

Login with:

mysql -u username -p
SHOW VARIABLES LIKE 'have_query_cache';

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'have_query_cache';
+------------------+-------+
| Variable_name  | Value |
+------------------+-------+
| have_query_cache | YES  |
+------------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
SHOW VARIABLES LIKE 'query_cache_size';
+------------------+-------+
| Variable_name  | Value |
+------------------+-------+
| query_cache_size | 0   |
+------------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
SHOW VARIABLES LIKE 'query%';
+------------------------------+---------+
| Variable_name        | Value  |
+------------------------------+---------+
| query_alloc_block_size    | 8192  |
| query_cache_limit      | 1048576 |
| query_cache_min_res_unit   | 4096  |
| query_cache_size       | 0    |
| query_cache_type       | ON   |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF   |
| query_prealloc_size     | 8192  |
+------------------------------+---------+
7 rows in set (0.01 sec)

Hieronder zie je wat de meest belangrijke onderdelen betekenen in de bovenstaande lijst:

query_cache_size : Dit is de grootte van de cache in bytes. Wanneer je de waarde van deze instelling op het getal 0 zet zul je effectief caching uitzetten. query_cache_type : Deze waarde moet ingesteld staan op ON of het getal 0 om query caching standaard aan te hebben staan. query_cache_limit – Dit is de maximale query grootte (wederom in bytes) dat gecached zal worden.

Wanneer de instelling query_cache_size op 0 staat, of je deze zelf wilt aanpassen zul je onderstaande query uit moeten voeren. Hou er rekening mee dat de waarde in bytes is! Bijvoorbeeld: wanneer je 16 megabyte wil toewijzen aan de cache zul je deze moeten berekenen met : 1024 x 1024 x 16 = 16777216. Stel dan 16777216 in als de waarde voor de instelling query_cache_size. SET GLOBAL query_cache_size = 16777216;

SET GLOBAL query_cache_size = 16777216;

De overige instellingen zijn op een soortgelijke manier in te stellen: SET GLOBAL query_cache_type = 1; SET GLOBAL query_cache_limit = 1048476;

SET GLOBAL query_cache_type = 1;
SET GLOBAL query_cache_limit = 1048476;

Hoe kun je er zeker van zijn dat je instellingen werken? Simpel, je kunt hier de query SHOW STATUS voor gebruiken om alle variabelen te laten tonen die beginnen met “Qc”. Laten we een kijkje nemen: ======

SET GLOBAL query_cache_size = 16777216;
SHOW STATUS LIKE 'Qc%';
+-------------------------+----------+
| Variable_name      | Value  |
+-------------------------+----------+
| Qcache_free_blocks   | 1    |
| Qcache_free_memory   | 16759696 |
| Qcache_hits       | 0    |
| Qcache_inserts     | 0    |
| Qcache_lowmem_prunes  | 0    |
| Qcache_not_cached    | 0    |
| Qcache_queries_in_cache | 0    |
| Qcache_total_blocks   | 1    |
+-------------------------+----------+
8 rows in set (0.01 sec)

Geplaatst

in

,

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *