Disabling wpautop() – WordPress Editor


Disabling wpautop()

To disable wpautop(), just add this code to your theme’s functions.php file:

//disable wpautop filter
remove_filter ('the_content',  'wpautop');
,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.