Blend Modes

blend modes

Hier een overzicht van de verschillende Blend Modes

Normal
Dit is een normale optie, hierbij schijnt niks door, er word niet gemixt met kleuren. Zwart is zwart en wit is wit.Dit is de standaard blend modus die gewoon neemt elke pixel van de bovenste laag, indien aanwezig. Anders wordt de onderste laag wordt gebruikt.

Dissolve
Met deze blend mode kan je alles oplossen om het zo maar te zeggen. Dit worden meestal veel stippeltjes.
De dissolve mode neemt willekeurige pixels van beide lagen. Met een hoge opaciteit worden de meeste pixels genomen uit de bovenste laag. Met een lage opaciteit worden de meeste pixels genomen uit de onderste laag. Er wordt geen anti-aliasing gebruikt in deze modus, de foto’s zien er korrelig en hard uit.

Darken
Hiermee wordt alles gemengd met de layers eronder. Bijvoorbeeld de layer die je op Darken wilt zetten bevat groen en de layer eronder bevat geel. Dan wordt het gele vlakje heel erg groen, omdat geel ook een felle kleur is. Als het vlakje eronder wit is, wordt het gewoon dezelfde kleur groen. DArken neemt de donkerste waarde voor elke pixel van elke laag.

Multiply
Met deze optie gebeurd ongeveer hetzelfde als bij Darken. Alleen worden de doffe kleuren (bruin, oranje, grijs etc.) donkerder afgebeeld.
multiply vermenigvuldigt de getallen voor elke pixel van de bovenste laag met de overeenkomstige pixel voor de onderste laag. Als een simpele vermenigvuldiging kunt waarden zo hoog zijn als 65025, dit is veel hoger dan de maximaal toegestane waarde van 255, het resultaat wordt gedeeld door 255.
Het resultaat is een donkerder beeld.
Formule: Uitslag Color = (Top Color) * (Bottom Color) / 255
Als de twee lagen bevat dezelfde foto, multiply blend modus is gelijk aan een exponentiële curve.
Als een laag een homogene kleur bevat, bijvoorbeeld de grijze kleur (200, 200, 200), multiply modus is dan gelijk aan een bocht dat gewoon een rechte lijn is.
Voor beeldbewerking is het soms handiger om gewoon naar het curves dialoogvenster te gaan dat geeft meer flexibiliteit.

Color Burn
Bij deze worden de kleuren wat feller, ze worden als het ware ‘verbrand’. De doffe kleuren worden zwart of ze nemen dezelfde kleur aan als de layer eronder.
De bovenste laag wordt donkerder door verhogen van het contrast rekening houdend met de kleur van de onderste laag. Hoe donkerder de onderste laag, hoe meer de kleur wordt gebruikt. Menging met wit maakt geen verschil. Dit is vergelijkbaar met het veranderen van de zwarte punt.

Linear Burn
Hetzelfde als Color Burn, alleen wordt de layer zelf ook een beetje doorzichtig. Bij Color Burn is dit onzichtbaar.
Hiermee wordt de bovenste laag donkerder door verlagen van de helderheid (niet het contrast) rekening houdend met de kleur van de onderste laag. Hoe donkerder de onderste laag, hoe meer de kleur wordt gebruikt. Menging met witte maakt geen verschil. Dit is vergelijkbaar met het veranderen van de zwarte punt.

Lighten
Het woord zegt het al, de layer wordt verlicht. Het wordt een doffe, doorzichtige layer. Net zoals bij Color en Linear Burn worden de andere doffe kleuren zwart of ze nemen dezelfde kleur van de onderliggende layer aan.Lighten neemt de lichtste pixels van de laag.

Screen
Dit geeft hetzelfde effect als Lighten, maar de onderliggende layer behoud zijn kleuren.
In de Screen blend modus worden de waarden van de pixels in de twee lagen omgekeerd, vermenigvuldigd en vervolgens opnieuw omgekeerd. Dit is in zekere zin het tegenovergestelde van vermenigvuldigen.
Het resultaat is een helderder beeld.
Formule: Uitslag Color = 255 – [((255 – Top Color) * (255 – Bottom Color)) / 255]
Net als voor de multiply blend modus, gebruik maken van het curves dialoogvenster is soms gemakkelijker, omdat het de flexibiliteit en controle voor de gebruiker verhoogt.

Color Dodge
Bij deze optie worden de kleuren die de onderliggende layer hebben versterkt. De doffe kleuren worden felle kleuren, maar felle kleuren blijven ook fel.
Dit vermindert het contrast om de onderste laag met de bovenste laag te reflecteren: hoe lighter de bovenste laag, hoe meer de kleur van invloed is op de onderste laag. Menging met wit geeft wit. Menging met zwarte verandert het beeld niet. Dit effect is vergelijkbaar met het veranderen van de witte punt.

Linear Dodge
Dit geeft hetzelfde effect als Color Dodge, maar ook bij Linear Burn word de layer een beetje doorzichtig. Bij Color Dodge is dit onzichtbaar.
Dit verhoogt de helderheid (maar niet wijzigt niet het contrast) om de onderste laag met de bovenste laag te laten reflecteren: hoe lighter de bovenste laag, hoe meer de kleur van invloed is op de onderste laag. Menging met wit geeft wit.

Overlay
Hierbij worden de kleuren bij de onderliggende layer wat versterkt. Het geeft een hoger contrast. Dit ligt er wel aan hoe de layer die op Overlay wordt gezet en hoe de onderliggende layer eruitziet. De doffe kleuren worden wat feller.
Overlay combineert Multiply en Screen blend-modes. Lichte delen van het beeld worden lichter en donkere gedeelten worden donkerder. Een overlay met dezelfde foto ziet er uit als een S-curve.

Soft Light
Deze optie stelt niet veel voor. De layer wordt doorzichtig, dit kan je ook doen met de Opacity.
Dit is een zachtere versie van overlay. Toepassing van puur zwart of wit leidt niet tot puur zwart of wit.

Hard Light
Dit is soms een leuke blend mode. Als je de juiste kleuren hebt uitgezocht kan dit een mooi effect geven. Namelijk, dit geeft een ontzettend hoog contrast aan de onderliggende layer als je voor de layer waarop je Hard Light zet, de juiste kleuren gebruikt (dat ligt eraan wat voor kleuren de layer eronder hebben). Maar als je doffe donkere kleuren gebruikt, geeft dit juist géén hoog contrast maar een lage brightness.
Hard Light combineert Multiply en Screen blend-modes. In tegenstelling tot overlay neemt het contrast is ook toe.

Vivid Light
Met deze optie wordt alles een beetje fel verlicht. Op lichte doffe kleuren (grijs, bruin etc.) krijg je de kleur die je ook op de layer hebt zitten waar je deze optie op zet.

Linear Light
Als je bv. de layer groen maakt en op deze optie, Linear Light, zet, dan wordt de onderliggende voor de helft die kleur. De kleuren die fel zijn (alle lichte kleuren; licht blauw, licht rood etc.) worden dan ook groen.

Pin Light
Ongeveer hetzelfde als Linear Light, alleen behoudt de onderliggende layer zijn doffe kleuren.

Hard Mix
Dit is de ultieme contrast blend mode. Dit geeft een ongelofelijk hoog contrast aan de onderliggende layer.
Deze blend modus combineert Color Dodge en Color Burn. Dodge is alleen van toepassing op waarden van meer dan 128, Dodge en Burn tot waarden van minder dan 128.

Difference
Moeilijk om uit te leggen, maar als je de layer donkergroen maakt en de layer eronder heeft bijna alle kleuren, dan krijgt de onderliggende layer erg doffe donkere kleuren.

Exclusion
De Exclusion blending modus werkt zoals de Difference modes alleen het contrast is lager. Als wit de mix kleur is, wordt basis image omgekeerd. Als zwart de mix kleur is, is er geen verandering.
Net als de Difference blending mode, Exclusion wordt meestal gebruikt voor beeld aanpassing en speciale effecten.

Hue
Leuke blend mode. Als je een layer maakt die groen is en de layer eronder heeft allerlei kleuren, dan veranderen die kleuren naar groen, maar ze blijven wel op hetzelfde contrast. Dof blijft dof, maar wordt wel groen. Fel blijft fel, maar wordt groen.
Hue neemt de tint/hue van de bovenste laag, maar neemt de helderheid/brightness en de verzadiging/saturation van de onderste laag.

Saturation
verzadiging/saturation van de bovenste laag, maar de helderheid/brightness en kleur/hue van de onderste laag.

Color
Geeft hetzelfde effect als bij Hue. Als je de layer groen maakt en je zet hem op deze blend mode, dan word de onderliggende layer helemaal groen en het behoud dezelfde kleuren, fel blijft fel en dof blijft dof. Maar de onderliggende layer wordt over het geheel een beetje doffer.
Color neemt helderheid/brightness van de onderste laag, maar tint/hue en verzadiging/saturation van de bovenste laag.

Lumonisity
neemt zijn helderheid van de bovenste laag, maar de tint en verzadiging van de onderste laag. Het kan worden gebruikt om kleur halos te elimineren door verscherping.
Luminosity neemt zijn helderheid/brightness van de bovenste laag, maar de tint/hue en verzadiging/saturation van de onderste laag. Het kan gebruikt worden om kleur halos die veroorzaakt worden door verscherping te verwijderen.

blendmodes_voorbeelden

Voorbeelden tonen het resultaat van deel van het gezicht te beschilderen met behulp van elke blending mode.

Normal
Edits or paints each pixel to make it the result color. This is the default mode. (Normal mode is called Threshold when you’re working with a bitmapped or indexed-color image.)

Dissolve
Edits or paints each pixel to make it the result color. However, the result color is a random replacement of the pixels with the base color or the blend color, depending on the opacity at any pixel location.

Behind
Edits or paints only on the transparent part of a layer. This mode works only in layers with Lock Transparency deselected and is analogous to painting on the back of transparent areas on a sheet of acetate.

Clear
Edits or paints each pixel and makes it transparent. This mode is available for the Shape tools (when fill region is selected), Paint Bucket tool , Brush tool , Pencil tool , Fill command, and Stroke command. You must be in a layer with Lock Transparency deselected to use this mode.

Darken
Looks at the color information in each channel and selects the base or blend color—whichever is darker—as the result color. Pixels lighter than the blend color are replaced, and pixels darker than the blend color do not change.

Multiply
Looks at the color information in each channel and multiplies the base color by the blend color. The result color is always a darker color. Multiplying any color with black produces black. Multiplying any color with white leaves the color unchanged. When you’re painting with a color other than black or white, successive strokes with a painting tool produce progressively darker colors. The effect is similar to drawing on the image with multiple marking pens.

Color Burn
Looks at the color information in each channel and darkens the base color to reflect the blend color by increasing the contrast between the two. Blending with white produces no change.

Linear Burn
Looks at the color information in each channel and darkens the base color to reflect the blend color by decreasing the brightness. Blending with white produces no change.

Lighten
Looks at the color information in each channel and selects the base or blend color—whichever is lighter—as the result color. Pixels darker than the blend color are replaced, and pixels lighter than the blend color do not change.

Screen
Looks at each channel’s color information and multiplies the inverse of the blend and base colors. The result color is always a lighter color. Screening with black leaves the color unchanged. Screening with white produces white. The effect is similar to projecting multiple photographic slides on top of each other.

Color Dodge
Looks at the color information in each channel and brightens the base color to reflect the blend color by decreasing contrast between the two. Blending with black produces no change.

Linear Dodge (Add)
Looks at the color information in each channel and brightens the base color to reflect the blend color by increasing the brightness. Blending with black produces no change.

Overlay
Multiplies or screens the colors, depending on the base color. Patterns or colors overlay the existing pixels while preserving the highlights and shadows of the base color. The base color is not replaced, but mixed with the blend color to reflect the lightness or darkness of the original color.

Soft Light
Darkens or lightens the colors, depending on the blend color. The effect is similar to shining a diffused spotlight on the image. If the blend color (light source) is lighter than 50% gray, the image is lightened as if it were dodged. If the blend color is darker than 50% gray, the image is darkened as if it were burned in. Painting with pure black or white produces a distinctly darker or lighter area, but does not result in pure black or white.

Hard Light
Multiplies or screens the colors, depending on the blend color. The effect is similar to shining a harsh spotlight on the image. If the blend color (light source) is lighter than 50% gray, the image is lightened, as if it were screened. This is useful for adding highlights to an image. If the blend color is darker than 50% gray, the image is darkened, as if it were multiplied. This is useful for adding shadows to an image. Painting with pure black or white results in pure black or white.

Vivid Light
Burns or dodges the colors by increasing or decreasing the contrast, depending on the blend color. If the blend color (light source) is lighter than 50% gray, the image is lightened by decreasing the contrast. If the blend color is darker than 50% gray, the image is darkened by increasing the contrast.

Linear Light
Burns or dodges the colors by decreasing or increasing the brightness, depending on the blend color. If the blend color (light source) is lighter than 50% gray, the image is lightened by increasing the brightness. If the blend color is darker than 50% gray, the image is darkened by decreasing the brightness.

Pin Light
Replaces the colors, depending on the blend color. If the blend color (light source) is lighter than 50% gray, pixels darker than the blend color are replaced, and pixels lighter than the blend color do not change. If the blend color is darker than 50% gray, pixels lighter than the blend color are replaced, and pixels darker than the blend color do not change. This is useful for adding special effects to an image.

Hard Mix
Adds the red, green and blue channel values of the blend color to the RGB values of the base color. If the resulting sum for a channel is 255 or greater, it receives a value of 255; if less than 255, a value of 0. Therefore, all blended pixels have red, green, and blue channel values of either 0 or 255. This changes all pixels to primary additive colors (red, green, or blue), white, or black.
Note: For CMYK images, Hard Mix changes all pixels to the primary subtractive colors (cyan, yellow, or magenta), white, or black. The maximum color value is 100.

Difference
Looks at the color information in each channel and subtracts either the blend color from the base color or the base color from the blend color, depending on which has the greater brightness value. Blending with white inverts the base color values; blending with black produces no change.

Exclusion
Creates an effect similar to but lower in contrast than the Difference mode. Blending with white inverts the base color values. Blending with black produces no change.

Hue
Creates a result color with the luminance and saturation of the base color and the hue of the blend color.

Saturation
Creates a result color with the luminance and hue of the base color and the saturation of the blend color. Painting with this mode in an area with no (0) saturation (gray) causes no change.

Color
Creates a result color with the luminance of the base color and the hue and saturation of the blend color. This preserves the gray levels in the image and is useful for coloring monochrome images and for tinting color images.

Luminosity
Creates a result color with the hue and saturation of the base color and the luminance of the blend color. This mode creates the inverse effect of Color mode.

Lighter Color
Compares the total of all channel values for the blend and base color and displays the higher value color. Lighter Color does not produce a third color, which can result from the Lighten blend, because it chooses the highest channel values from both the base and blend color to create the result color.

Darker Color
Compares the total of all channel values for the blend and base color and displays the lower value color. Darker Color does not produce a third color, which can result from the Darken blend, because it chooses the lowest channel values from both the base and the blend color to create the result color.

Note: Only the Normal, Dissolve, Darken, Multiply, Lighten, Linear Dodge (Add), Difference, Hue, Saturation, Color, Luminosity, Lighter Color, and Darker Color blending modes are available for 32-bit images.

Video: www.adobe.com/go/vid0012


Geplaatst

in

, ,

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *